Ontmoetingskerk
Ben Websterstraat 2
3069 XJ Rotterdam
Google Maps
Dagelijks Woord

enter site -- DagelijksWoord.nl

follow link

De Ontmoetingskerk respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Ontmoetingskerk committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring wil de Ontmoetingskerk duidelijkheid scheppen in hetgeen de Ontmoetingskerk met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn: • Persoonsgegevens • Bezoekersgegevens • Elektronische nieuwsbrieven en alerts
• Contact
Persoonsgegevens
U kunt de Ontmoetingskerk website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de Ontmoetingskerk uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de Ontmoetingskerk op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Ontmoetingskerk.
De Ontmoetingskerk zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Ontmoetingskerk hier wettelijk toe verplicht wordt.
enter site Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Ontmoetingskerk website.